• "Kalinka" - Yevgeny Belyaev & the Alexandrov Red Army Choir (1965)

    "Kalinka" - Yevgeny Belyaev & the Alexandrov Red Army Choir (1965)